Visvergunning

Wat? 

In de vijver van Fort Liefkenshoek zit heel wat vis: blankvoorn, brasem, karper, paling, rietvoorn, zeelt, snoek en baars. De vijver is op zijn breedste punt ongeveer 50 meter breed en is op zijn diepste punt 3,5 meter diep. De oevers zijn natuurlijk. De vijver heeft geen natuurlijke stroming. De bodem is meestal modder.

Om op de vijver te mogen vissen, dient u in het bezit te zijn van een visvergunning. Het aantal uit te reiken vergunningen wordt door het College van Burgemeester en Schepenen bepaald in functie van de beschikbare visplaatsen.

Hoe? 

De visvergunning is vanaf 3 januari verkrijgbaar in het infokantoor van de gemeente. Een visvergunning kost 35 euro voor een volwassene en 12 euro voor onbegeleide jongere tot 14 jaar.

Uitzonderingen: 

Kinderen jonger dan 14 jaar vissen gratis met één hengel zonder molen, indien zij vergezeld zijn door de ouders, voogd of persoon die er gezag over heeft

Reglementering omtrent vissen op Fort Liefkenshoek:

Reglement

Afleverende dienst:

Toerisme

Grote Markt 2
9120 Beveren
03 750 15 80