Kruitmagazijn en officierswoning

Kruitmagazijn

Het kruitmagazijn is het oudste gebouw op het terrein. De sluitsteen boven de deur vermeldt 1810. Om in de haven van Antwerpen het ontploffingsgevaar te beperken, werd van 1816 tot1829 het buskruit van de schepen op weg naar het Scheldeland hier opgeslagen. Bij hun afreis kwamen de schepen hier hun buskruit weer opladen. De oorspronkelijke verdieping werd door de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog weggehaald. De eiken balken werden elders ingezet.

Het toiletgebouw tegen de stenen muur vlakbij het kruitmagazijn dateert uit de quarantaineperiode. Het is voorzien van Franse hurktoiletten. 

Officierswoning

De officierswoning is opgetrokken in de Franse periode, op de plaats waar in de Staatse tijd de kerk stond. De officierswoning heeft in de loop der jaren diverse verbouwingen ondergaan. Dat bepaalt het uitzicht van het gebouw vandaag. Omstreeks 1905 is de verdieping opgetrokken. In de quarantaineperiode is dit het administratief gedeelte. De geneesheer en de verplegende staf logeren hier. Nog later fungeert het gebouw als vakantiewoning voor gezinnen van militairen.
Momenteel wordt het gebouw gebruikt als tentoonstellingsruimte of als opvangplaats voor (school)groepen.