Educatief pakket 1e graad - "Fort Liefkenshoek, een thuis voor soldaten en schapen"

Het educatief pakket ‘Fort Liefkenshoek, een thuis voor soldaten en schapen’ voor de eerste graad van het basisonderwijs en de derde kleuterklas (dit komt overeen met groepen 3 en 4 en groep 2 in Nederland) bevat twee delen.

Het eerste deel bundelt negen uitgewerkte activiteiten, die ook kunnen worden gegeven in de derde kleuterklas en worden aangewend als integratiemoment voor de derde kleuterklas in de eerste klas. Behalve de eindtermen zijn voor iedere activiteit de ontwikkelingsdoelen opgenomen. De activiteiten zijn speels opgevat en linken met de dagelijkse leefwereld van de leerlingen en de kleuters.

Deel II is specifiek uitgewerkt voor de leerlingen van de eerste twee klassen van de basisschool. In de eerste les wordt proefondervindelijk bepaald van welk materiaal een fort moet worden gebouwd. In de tweede les wordt de rol van het water behandeld. zowel de beschrijvende handleiding als de bijhorende werkmaterialen, werkblaadjes en informatiefiches voor de leerkrachten zijn hieronder te downloaden.