Visvergunning 2020

17 dec 19

Visvergunning

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste dat houders van een visvergunning 2018 deze ook in 2020 kunnen blijven gebruiken. Er zullen in 2020 GEEN nieuwe visvergunningen uitgereikt worden. 

Het vissen in de fortgracht is exclusief voorbehouden aan kaarthouders visvergunning 2018.
Wanneer u niet meer in het bezit bent van uw visvergunning 2018 kan u een duplicaat bekomen bij de dienst toerisme, Grote Markt 2 te Beveren.

Visuitzetting
In 2020 zal er geen nieuwe visuitzetting zijn