Visvergunning 2019 - Update

28 jan 19

Visvergunning
Het College van burgemeester en schepenen heeft beslist dat houders van een visvergunning 2018 deze kunnen blijven gebruiken in 2019. Er zullen in 2019 GEEN nieuwe visvergunningen uitgereikt worden.

Het vissen in de fortgracht is exclusief voorbehouden aan kaarthouders visvergunning 2018.

Wanneer u niet meer in het bezit bent van uw visvergunnig 2018 kan u een duplicaat bekomen op de dienst toerisme, Grote Markt 2 te Beveren.

Visuitzetting
De visuitzetting zal in 2019 uitgesteld worden tot na de sanering van de fortgracht.

Zuurstofpompen
In het voorjaar wordt werk gemaakt van de installatie van 2 permanente zuurstofpompen.