Historiek

Het lijkt een vreemde en anachronistische combinatie. Een combinatie die een boeiende geschiedenis verbergt. De lotgevallen van een fort dat ergens aan het einde van de zestiende eeuw letterlijk uit de zware polderklei is opgetrokken om de opstandige stad Antwerpen te beschermen tegen de op herovering beluste Spanjaarden onder leiding van Alexander Farnese. Wat trouwens grandioos mislukte. En dat daarna twee eeuwen lang Noord-Nederlands bezit bleef als een enclave in Zuid-Nederlands grondgebied. Liefkenshoek heerste toen over het achterliggende polderland en in samenwerking met fort Lillo regisseerde het de scheepvaart op de Schelde. En dus ook de handelstrafiek naar en van Antwerpen. En wist u dat Napoleon later het fort inzette in zijn verdedigingswerken tegen de Engelsen? En dat er pas honderd jaar geleden nog zieke emigranten werden verpleegd en besmette landverhuizers in afzondering werden gehouden?

De oudste gebouwen dateren uit de Napoleontische periode (1810-1811). Het fort vormt één van de laatste stukjes groen te midden van het industrielandschap. De gemeente Beveren kocht de site aan in 1980. Sedert 1985 is het fort en de omgeving ervan beschermd als monument en als landschap. Het fort herbergt nu een bezoekers- en belevingscentrum.