Educatieve pakketten

De gemeente Beveren ontwikkelde in samenwerking met een ploeg vrijwillige leerkrachten een educatief pakket voor het belevingscentrum van het Fort Liefkenhoek. Er werden afzonderlijke pakketten uitgewerkt voor de 1e, 2e en 3e graad van het basisonderwijs. De pakketten omvatten een handleiding voor de leerkracht, werkblaadjes voor de leerlingen en didactisch spelmateriaal.

Doel

Het pakket heeft als doel om zowel de leerkrachten als de leerlingen te begeleiden in hun voorbereiding en hun naverwerking van een bezoek aan het belevingscentrum van het fort. 
Voor de ontwikkeling van de drie pakketten is vertrokken vanuit de eindtermen, waarnaar voor elke les wordt verwezen. De doelstelling en de inhoud van de pakketten zijn dan weer sterk geïnspireerd door de bewogen maatschappelijke rol die het fort in de loop van zijn bestaan heeft gespeeld. De gebruikte methodieken proberen de leerlingen voortdurend aan te zetten tot zelfwerkzaamheid en het nemen van eigen initiatieven.

Praktisch

Het materiaal is beschikbaar als printklare pdf in vierkleurendruk. Voor een aantal didactische spelletjes dient u wel nog wat te knippen en te plakken. Alle materiaal is echter zo opgemaakt dat dit heel makkelijk te realiseren valt.

U kan ook een kant en klaar pakket aankopen.  Handleiding + werkblaadjes: € 50; didactisch spelmateriaal: € 75; totaalpakket: € 125 (voor 1ste, 2de en 3de graad). Bestellen kan via de knop "Contact" op deze website.

Meer informatie en downloads

Eerste graad

Tweede graad

Derde graad